GRIMM HAX Combined Challenge

GRIMM HAX Combined Challenge Welcome, Bobby (100pts) Accessing the website at http://www.haxcorp.grimm-co.com/, we are provided with a login page with username as password. The objective of this level is to login as admin. Seeing this as a warmup level, I immediately try the following classic SQL injection And we are in. The flag is GRIMM-BOBBY-TABLES-WOULD-BE-PROUD. Oh How the Tables have Turned (100pts) From the description of the challenge, I predicted that this is another SQL injection to find the flag in a different table in the database, especially when we are presented with a search functionality.

Read more

[CSAW CTF 17] RE100: Tablez

English version below Vietnamese ➜ file tablez tablez: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=72adea86090fb7deeb319e95681fd2c669dcc503, not stripped Như vậy rất may mắn là binary này không bị stripped. Mở binary lên bằng r2 và xem qua hàm main thì có một số điểm đáng chú ý sau: Dữ liệu được hardcoded từ 0x000008ba tới 0x00000908 Input được nhập vào biến local_90h ở 0x00000924 Một vòng lặp gọi hàm sym.

Read more

[CSAW CTF 17] Misc100: Twitch

English version here Vietnamese Bài này là bài bựa nhất trong cả đề. Đại khái là họ stream một cái shell lên twitch. Để điều khiển shell đó thì người xem twitch sẽ vote phím nào được ấn trên bàn phím bằng cách gõ vào phần chat. Để lấy được flag bài này thì số người đó phải exploit 1 binary bị buffer overflow. Mình thì không rảnh nhảy vào vote nên chỉ xem xong cướp flag thôi =)) Điều bựa là mỗi khi flag được lấy ra thành công thì sau vài phút, cái máy tính được stream sẽ tự động reboot và ai không lấy kịp flag thì lại ngồi chờ =))

Read more

[CSAW CTF 17] Forensics 200: Bestrouter

Bài này khá vớ vẩn. Download file đính kèm về giải nén ra thì ta sẽ được một file .img, là một file image của rasberry pi. Mình dùng lệnh sau để mount file này trên linux, từ đó sẽ đọc được dữ liệu trong file như cấu trúc của một linux filesystem thông thường: sudo mount disk.img ./mnt (Lúc làm bài này mình làm theo hướng dẫn ở đây, thi xong mình xóa xừ nó file kia đi rồi nên không nhớ cụ thể câu lệnh là gì nữa :P )

Read more

[CSAW CTF 17] pwn75: pilot

English version here Vietnamese Năm nay mình có cơ hội chơi CSAW CTF một cách thực sự, với hy vọng team đủ khỏe để vào final North America lần nữa. Qua một năm được các tiền bối thông não (quangltm và anh tuanit96), mình đã quẩy được vài bài khá cơ bản. Đây là bài đầu tiên mình owned trong giờ thi. Bài này là một bài buffer overflow cơ bản.

Read more